خرید گوگرد مایع برای زعفران چه تاثیری دارد؟

بهترین زمان مصرف گوگرد برای زعفران چه موقع می باشد؟

گوگرد مایع یک کود ترکیبی می باشد که دارای کاربردی وسیعی برای همه گیاهان است و

برای هر محصول بنا به نتیجه مورد نیاز مصرف می شود.

در این مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم .

لطفا در صورت مفید بودن این اطلاعات آن را با دوستان خود اشتراک بگدارید.

 

خرید گوگرد مایع برای زعفران:

خرید گوگرد مایع برای زعفران

گوگرد مایع ارگانیک شهنازی محدودیتی در کاربرد ندارد و به حق به انقلاب سبز در کشاورزی معروف شده است و

می تواند شما را کمک نماید تا در مرحله برداشت ، بیشترین میزان را داشته باشید.

این محصول نه تنها به عنوان یک کود تجمیعی مطرح است بلکه به عنوان یک کود برای دفع آفات نیز بسیار موثر می باشد.

اگر بخواهیم یک مزیت از مزایایی گوگرد مایع ارگانیک را بیان کنیم می توان به جذب سریع و تاثیر آنی آن اشاره نمود که بسیار قابل تحسین می باشد.

برای اطلاع از مزایایی بیشتر آن خرید گوگرد پارس گوگرد مایع کیمیا را حتماً مطالعه نمایید.

 

تاثیر گوگرد مایع بروی زعفران:

خرید گوگرد مایع برای زعفران

پرباری گیاه زعفران را به گل دهی بیشتر و داشتن کلاله بزرگ تر می شناسند.

هر چقدر گل دهی بیشتر و کلاله بزرگ تر باشد زعفران بیشتری خواهیم داشت.

برای داشتن زعفران خوب و پر بار استفاده از کود های میکرو و ماکرو بسیار مناسب می باشد.

کودهای میکرو و ماکروی اکتیول و مکس برمیستون شرکت پارس گوگرد مایع کیمیا – شهنازی

دارای عناصر مورد نیاز برای رشد محصول می باشد.

یکی از اثرات گوگرد مایع ارگانیک بر زعفران این است که باعث درشت شدن پیاز زعفران می شود.

پیاز زعفران که درشت باشد باعث گل دهی بیشتر زعفران خواهد شد.

 

بهترین زمان مصرف گوگرد مایع :

خرید گوگرد مایع برای زعفران

برای استفاده گوگرد مایع  محدودیت زمانی وجود ندارد.

می توان در هر مرحله از رشد زعفران استفاده نمود و تاثیر آن را بر درشت شدن کلاله مشاهده نمود.

این کود هم قابلیت استفاده  به صورت کودآبیاری و هم به صورت محلول پاشی دارند.

این محلول به دلیل ارگانیک بودن سبب هیچ گونه سوزندگی در زعفران نخواهد شد.

در هر هکتار زعفران، میزان مورد نیاز از گوگرد مایع ارگانیک شرکت پارس گوگرد مایع کیمیا _ شهنازی (۱۵لیتر) می بایست مصرف نمود.