حذف بی کربنات از آب کشاورزی در این مقاله، برای خوانندگان عریر تشریح میشود.

ابتدا به به برخی از مزایای گوگرد مایع شرکت “پارس گوگرد مایع کیمیا”

اشاره می کنیم و سپس به چگونگی حذف بی کربنات از آب کشاورزی خواهیم پرداخت:

۱ – مزایای کود گوگرد مایع شرکت پارس گوگرد مایع کیمیا :

A : کود گوگرد ، مانند باقی کودهای تولیدی این شرکت کاملا ارگانیک می باشد و همچنین

عناصری که در این کود موجود هستند باعث میشوند که در اراضی شور و قلیایی ،
بی کربنات آب حذف شود و از آن پس ، تمامی عناصر مورد نیاز گیاه که در خاک موجود هستند اما

قابلیت جذب شدن  توسط ریشه را ندارند حل شده و جذب کامل آنها نیز با حذف شدن بی کربنات از آب به راحتی امکان پذیر شود .

B : عملکرد محصولات زراعی و باغی را به صورت چشمگیر افزایش می دهد.

C : باعث افزایش کیفیت و بازار پسندی محصولات کشاورزی می شود .

D : میزان نشاسته در غده های سیب زمینی را افزایش می دهد.

E : اسید های آمینه در محصول پیاز را افزایش می دهد و وزن غده افزایش می یابد.

F : باعث کارایی مصرف آب (موجب حفظ رطوبت) در اراضی کشاورزی می شود .

G : میزان پروتئین و روغن ارقام مختلف کلزا را افزایش می دهد .

H : باعث افزایش خواص کیفی و کمی دانه ذرت می شود .

I : باعث افزایش تولید میوه در درختان میوه می شود .

J : خصوصیات فیزیکی -شیمیایی بخصوص نفوذ پذیری خاک را افزایش می دهد .

K : به صورت مداوم باعث کاهش اسیدیته (pH) خاکهای آهکی شده و حلالیت سایر

عناصر غذایی کم مصرف ( ریز مغذیها) مورد نیاز گیاهان را افزایش می دهد .

L : در درختان میوه اعم از مرکبات، پسته، نخیلات،گلابی و …  تاثیر فوق العاده در کیفیت و کمیت محصول دارد .

M : مقاومت نباتات و درختان را در برابر سرما افزایش می دهد .

N : به دلیل داشتن خاصیت ضد عفونی کنندگی آن ، قارچهای موجود در خاک و دور طوقه درختان از بین می روند.

O : محلول پاشی گوگرد با توجه به خاصیت ذاتی ضد عفونی کنندگی گوگرد در پیشگیری از بیماری های قارچی میگردد .

لیتر کود گوگرد مایع سولفرت استار کیمیا در ۱۰۰۰لیتر آب ، سبب پیشگیری از بیماری های قارچی مانند
سفیدک های سطحی و کاهش جمعیت آفاتی مانند کنه و شته و تریپس و پسیل میگردد.

P : باعث کاهش تجمع نیترات در محصولات کشاورزی می شود.

Q : باعث حذف بي‌كربنات از آب آبياري می شود.

بی کربنات آب باعث کاهش جذب عناصر غذایی گیاه به ویژه ریز مغذی ها و کاهش عملکرد میشود.

پس اولین گام برای دست یابی به قابل جذب شدن عناصر موجود در خاک ، کود و آب ، حذف بی کربنات آب می باشد .

 

۲ – حذف بی کربنات از آب کشاورزی با گوگرد مایع ارگانیک شرکت پارس گوگرد مایع کیمیا :

 

A _ دقیقا بعد از گذشت ۱ دقیقه از افزودن گوگرد مایع ارگانیک شرکت پارس گوگرد مایع کیمیا به آب ،

رنگ آب حاوی این گوگرد به پرتقالی و فسفری رنگ تغییر مینماید که به این  ترتیب ،

گوگرد در حال حذف بی کربنات از آب میباشد و مهمترین علامت ظاهری برای

تشخیص ارگانیک و اصل بودن گوگرد خریداری شده ی شما میباشد .

B _ در حالیکه باقی گوگردهای مایع موجود در بازار ، بعد از اضافه شدن به آب ، هیچگونه واکنشی با بی کربنات آب

نشان نمیدهند و به همان رنگ نارنجی باقی می مانند و هیچگونه تغییری از خود بروز نمی دهند که این ،

یکی دیگر از علایم شناخت گوگرد مایع ارگانیک و اصل از تقلبی و شیمیایی می باشد.

 

شرکت پارس گوگرد مایع کیمیا – شهنازی تنها تولیدکننده گوگرد مایع ارگانیک در جهان