لیست قیمت گوگرد مایع ارگانیک به همراه دیگر محصولات را برای شما قرار داده ایم .این محصولات همه تولید خود شرکت می باشند.آیا می دانید عامل تعیین کننده قیمت یک گوگرد مایع چه چیز می باشد؟ به طور کلی همه کیفیت را بیان می کنند. اما تعریف ما از کیفیت دقیقا چیست؟ لازم است در خصوص کیفیت گوگرد مایع ارگانیک و مزایای آن نسبت به کودهای مشابه شیمیایی و حیوانی و ورمی کمپوست مطالبی بیان شود. تا تفاوت آن مشخص گردد.قیمت در آخر این مقاله قرار داده شده است.

 

کیفیت گوگرد مایع ارگانیک:

قیمت گوگرد مایع ارگانیک

کیفیت کودهای کشاورزی در عملکرد آنها مشخص می شود و اینکه تا چه اندازه بتوانند مشکلات ما را بر طرف نمایند. این تاثیرات نیز ناشی از ترکیب و عناصر تشکیل دهنده آن می باشد. عناصر تشکیل دهنده گوگرد مایع ارگانیک با گوگرد شیمیایی چه تفاوتی دارد؟ ترکیب آن  را می توان به دو بخش تقسیم بندی نمود.

  1. عناصری که شاید با برخی از کودها  دیگر مشترک باشد مانند گوگرد و فسفر و…..
  2. عناصری که مختص محصولات شرکت پارس گوگرد مایع کیمیا می باشد.

لازم به توضیح است که گوگرد های ارگانیک نیز در نوع خود دارای تفاوتی های هستند که چه بسا گوگرد شیمیایی را به عنوان گوگرد ارگانیک عرضه می شود.شرکت پارس گوگرد مایع کیمیا تنها تولید کننده گوگرد مایع ارگانیک در کشور می باشد.

 

ترکیبات گوگرد مایع ارگانیک:

قیمت گوگرد مایع ارگانیک

گوگرد مایع ارگانیک به جز عناصر مورد نیاز برای گیاه عناصر دیگر نیز دارد. ۸۵ درصد آن فرمول اختصاصی می باشد که توسط  جناب مهندس شهنازی اختراع و ثبت شده است.

  1.  نیتروژن آلی۶%: این عنصر جزو ۱۶ عنصر اصلی برای رشد گیاه می باشد .نیتروژن باعث انجام بهتر فتوسنتز در گیاهان می شود. همچنین عامل اصلی اسید آمینه ها یعنی تولید پروتئین در گیاه می باشد.
  2. کربن آلی ۴%: این ماده نیز باعث افزایش سرعت فتوسنتز در گیاهان می شود.
  3. گوگرد و اسید آمینه ها۷%: اسید آمینه ها فرماندهی گیاه را بر عهده دارند کنترل رشد میوه ها، جوانه زنی ،رنگ میوه، رشد ساقه و جوانه ها را بر عهده دارد.
  4. فرمول اختصاصی که توسط محقق آقای مهندس شهنازی به ثبت رسیده است.

ترکیب اختصاصی موجود در این محصول ارگانیک مشابه با هیچ ترکیب گوگرد مایع ارگانیک دیگر نمی باشد.و از نظر عملکرد بروی گیاه قابل قیاس با هیچ کودی نیست.

 

قیمت گوگرد مایع ارگانیک:

قیمت گوگرد مایع ارگانیک

 

همان طور که گفته شد قیمت گوگرد مایع به ترکیبات و درصد آن بستگی دارد برای آگاهی دیگر محصولات را برای شما قرار دادیم این محصولات مختص خود شرکت پارس گوگرد مایع کیمیا می باشد.

منبع: مرجع رسمی فروش گوگرد مایع ارگانیک